Houston được báo động là một trung tâm lớn trong đường dây phân phối thuốc kích thích

Cơ quan chính quyền liên bang phòng chống ma tuý là DEA vừa loan báo một chiến dịch siết chặt mạnh tay hơn nữa có tên là Operation Crystal Shield nhắm vào việc phá vỡ hệ thống phân phối các loại ma tuý và thuốc cấm như methamphetamine.
Không những chỉ chú trọng vào việc ngăn chặn việc di chuyển lậu các loại hàng quốc cấm này du nhập vào từ các cửa ngõ biên giới, cơ quan DEA còn phát động chiến dịch siết chặt này nhằm phá huỷ hệ thống chuyên chở của các đường giây này để đưa những khối hàng lớn vào những trung tâm chính để từ đó phân phối thành những gói hàng nhỏ hơn và chuyên chở đến khắp các khu phố lớn nhỏ trên toàn quốc.
Chiến dịch này sẽ chú trọng vào 8 thành phố được nhận diện là những trung tâm lớn cho hệ thống phân phối thuốc kích thích methamphetamine này gồm có Houston và 7 nơi khác như Atlanta, Dallas, El Paso, Los Angeles, New Orleans, Phoenix và St. Louis.