Khai giảng lớp computer và lớp Anh văn luyện thi quốc tịch

Ngày 16/2, lớp Computer – Lớp Anh Văn ESL (Luyện thi quốc tịch) được khai giảng tại 12722 S Barberry Bend Circle, Houston TX 77072. Ban kỹ thuật do Nhóm Thiện nguyện VN Houston đảm trách sẽ mở các khóa huấn luyện về Computer và lớp Anh văn ESL trong thời gian 8 tuần lễ với mục đích giúp đỡ đồng hương rèn luyện Anh văn để chuẩn bị thi Quốc tịch và trau dồi kiến thức về điện toán.
Lớp Anh văn ESL mỗi Chủ nhật (9 AM – 12 PM). Lớp Computer mỗi Chủ nhật (1PM – 4 PM)
Học phí tượng trưng 20$ cho mỗi học viên lớp anh văn ESL và 50$ cho học viên Computer (Học viên lớp Computer cần mang theo Laptop Computer cá nhân. Điền đơn qua Email: VNHoustonService@yahoo.com hoặc liên lạc: Trương Minh Tính (832 715 8987); Việt Trần (616 606 5258); Kim Trần (281 813 9787).

Bạch Cúc