Liệu mức lãi suất sẽ còn tiếp tục gia tăng ở Canada?

Ottawa: Trong năm 2022 sắp hết, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 7 lần từ mức 0.25 phần trăm vào tháng giêng năm 2022, lên đến 4.25 phần trăm vào tháng 12 năm nay 2022.
Trong năm 2022, ngân hàng trung ương Canada cũng như các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia trên thế giới, đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần, để ngăn chặn sự gia tăng của mức lạm phát.
Việc gia tăng mức lãi suất căn bản kéo theo những gia tăng của các mức lãi suất khác như nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng.. và đã gây nhiều khó khăn cho nhiều người, khi họ không có khả năng tiếp tục trả nợ?
Câu hỏi được đặt ra là liệu ngân hàng trung ương Canada sẽ còn tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm 2023?
Theo những dữ kiện vừa được công bố thì nền kinh tế Canada đã chậm bước tiến, vì nhu cầu của người tiêu thụ sút giảm, và sẽ làm giảm mức lạm phát.
Theo ông Pedro Antumes, kinh tế gia trưởng của the Conference Board of Canada thì có những chứng cớ cho thấy là việc gia tăng mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Canada đã đạt được kết quả, và nhà kinh tế gia này muốn thấy ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho gia tăng mức lãi suất nữa?
Cũng theo kinh tế gia Antumes thì cho đến khi mức lạm phát xuống còn khoảng 3 phần trăm, thì người ta mới hy vọng là ngân hàng trung ương Canada cho cắt giảm mức lãi suất.
Mức lạm phát hiện nay ở Canada là 6.8 phần trăm.
Vì thế theo kinh tế gia Antumes thì trong năm 2023, mức lãi suất căn bản có thể được duy trì ở mức 4.25 phần trăm, và sẽ được cắt giảm vào những tháng cuối năm 2023?