Lính chữa lửa tập huấn tại Houston được tăng lương

Thị trưởng Sylvester Turner đã vừa ký sắc lệnh tăng lương thêm $8,000 cho các khoá sinh tập sự của Sở Cứu Hoả Houston, từ $28,023 lên thành $36,000. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, mức lương của các khoá sinh mởi gia nhập được gia tăng, sau lời thỉnh cầu của ông Sam Pena là giám đốc Sở Cứu Hoả.
Quyết định tăng lương này không hề ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên chữa lửa, vốn được định đoạt xuyên qua những cuộc thảo luận điều đình theo luật lao động giữa nghiệp đoàn và hội đồng thị chính. Nói chung, mức lương của lính chữa lửa tại Houston được xem là thấp hơn so với các đồng nghiệp tại những thành phố lớn khác của Texas. Mức lương khởi sự hàng năm của lính chữa lửa tại Houston là $40,528, thua xa mức lương của những đồng nghiệp ở San Antonio là $52,164 hoặc Dallas ($61,367).
Vào năm 2018, cử tri tại Houston đã bỏ phiếu chấp thuận cho một đề luật nhằm tăng lương lính chữa lửa ngang bằng với mức lương của cảnh sát với cùng cấp bậc và thâm niên công vụ, nhưng sau đó một vị thẩm phán đã đưa ra phán quyết rằng đề luật này vi hiến, và nghiệp đoàn lính chữa lửa đã kháng cáo phán quyết này.