Luật dẫn độ người từ Hồng Kông về Trung quốc

Hồng Kông: Trong hôm 11 tháng 6, những sinh viên và những nhà tranh đấu cho nhân quyền vẫn tiếp tục những hoạt động chống đối lại việc chính quyền Hồng Kông dự trù sẽ thông qua dự thảo dẫn độ người từ Hồng Kông về Trung quốc: những người mà chính quyền Trung quốc xem là họ có tội!
Trong hai ngày liên tiếp kể từ hôm chúa nhật 9 tháng 6, hàng loạt những cuộc biểu tình diễn ra ở Hồng Kông và cảnh sát đã dùng hơi cay, bắn đạn cao su để giải tán những cuộc biểu tình này.
Các sinh viên Hồng Kông đã ngăn chận đường vào Nghị Viện Hồng Kông, ngăn cản những nghị viên trung thành với chính quyền Trung quốc vào bỏ phiếu thông qua dự luật dẫn độ.
Những người biểu tình phản đối việc mà họ cho là Tập Cận Bình đang tìm cách biến Hồng Kông thành một thành phố của Trung Quốc.