Lương của một y tá hàng đầu ở tỉnh bang Alberta lên đến trên nửa triệu dollars

Edmonton: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 10 tháng 7, một y tá có bằng cấp cử nhân ( registered nurse) ở tỉnh bang Alberta, đã có số lương lên đến $510,000 trong năm 2022!
Trong năm 2022, có 6 y tá làm việc cho hệ thống y tế tỉnh bang Alberta, đã có số lương trên 300 ngàn dollars.
Tưởng cũng nên nói thêm lương trung bình của một bác sĩ gia đình ở tỉnh bang Ontario là 303 ngàn dollars một năm.
Lý do chính mà những y tá này có số lương còn cao hơn nhiều bác sĩ gia đình ở Canada, là vì họ làm thêm nhiều giờ: hệ thống bệnh viện tỉnh bang Alberta thiếu y tá, nên cần phải cho những y tá làm thêm giờ và phải trả lương gấp đôi, so với thời gian làm việc bình thường.
Theo bà Heather Smith, chủ tịch hiệp hội y tá tỉnh bang Alberta, thì những y tá có lương trên 3 ngàn dollars, còn cao hơn lương của chủ tịch cũng như nhiều nhân viên cao cấp của hiệp hội y tá tỉnh bang.
Người y tá có bằng cấp , đã có số lương 510 ngàn dollars trong năm ngoái, đã làm thêm trung bình 77 tiếng đồng hồ 1 tuần, ngoài số giờ làm việc bình thường là 37.5 tiếng đồng hồ 1 tuần.
Những y tá làm thêm giờ, còn có thêm những phụ trội khi phải làm ca đêm, làm vào những ngày cuối tuần hay làm trong những ngày lễ.
Ngoài ra những y tá còn được trả thêm tiền, nếu họ được gửi tạm thời đến những chỗ xa xôi, hẻo lánh.
Trung bình nếu không làm thêm giờ phụ trội, lương trung bình của một y tá RN ( registered nurse) ở tỉnh bang Alberta từ $80,000 lên đến $100,000 một năm.
Trước năm 2019, tức là trước khi có đại dịch covid, không có 1 y tá có bằng cấp cử nhân, có số lương cao hơn $250,000 một năm.
Trong năm 2017, chỉ có 122 y tá RN ở tỉnh bang Alberta có số lương cao hơn $150,000. Vào năm ngoái 2022, số y tá có bằng cử nhân ỏ tỉnh bang Alberta , có lương cao hơn $150,000, đã gấp 5 lần con số 122 y tá vào năm 2017!
Hiện nay, hệ thống y tế tỉnh bang Alberta vẫn cần thêm trên 2,400 y tá có bằng cử nhân, vì tình trạng thiếu y tá ở tỉnh bang này vẩn còn trầm trọng