Mọi người Mỹ nên đeo khẩu trang, nhưng “xếp lớn” không cần

Hoa Thịnh Đốn:Trong cuộc họp báo diễn ra ở tòa Bạch Ốc hôm thứ sáu ngày 3 tháng 4, tổng thống Trump cho biết là theo khuyến cáo của cơ quan đặc trách về kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật CDC, ông khuyên những người Mỹ khi ra ngoài đường, nên đeo khẩu trang.
Tuy nhiên cũng theo ông Trump thì đây là lời khuyến cáo của CDC, yêu cầu mọi người tự nguyện, cho nên riêng đối với ông, ông sẽ không đeo khẩu trang, vì nhìn không được..đẹp khi gặp những viên chức của chính quyền các quốc gia khác.