Một chương trình mới thu hút di dân có tay nghề ở Canada: the Digital Nomad Program

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 27 tháng 6, ông Sean Fraser, tổng trưởng Di Trú, Quốc Tịch và Tỵ Nạn liên bang đã loan báo một chương trình thu hút những di dân có nghề nghiệp chuyên môn vào Canada, và chương trình này có tên là The Digital Nomad Program.
Theo ông tổng trưởng Di Trú thì những người có nghề nghiệp, hiện đang làm việc ở các công ty ở nước ngoài, có quyền xin qua Canada làm việc trong 6 tháng, vẫn cùng công ty mà họ đang làm.
Nếu trong thời gian 6 tháng mà có công ty Canada muốn mướn, thì người này được quyền ở lại Canada làm việc.
Hiện nay người ta có thể làm việc tại gia, không cần đến sở làm, nhất là những người làm việc trong ngành cao kỹ.
Những người này, nếu có sự chấp thuận của chủ nhân công ty họ đang làm, xin qua Canada làm việc “tại gia” trong vòng 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng này, nếu người này xin được việc làm khác, thì người đó có quyền xin ở lại Canada.
Trước đây, muốn xin qua Canada, thì một người phải được 1 công ty ở Canada nhận làm, trước khi được qua Canada.
Ngoài ra ông tổng trưởng Fraser cũng cho gia tăng số doanh nhân có khả năng tài chánh, sang Canada mở các cơ sở thương mại và mướn nhân công Canada, từ 1 ngàn người một năm lên đến 3,500 người.
Canada cũng xúc tiến việc cho vào thường trú nhân Canada cho những người ngoại quốc, đang có việc làm tạm thời ỏ Canada.
Hàng loạt những chương trình thu nhận nhân công ngoại quốc vào Canada đã được mở thêm hay giảm bớt những điều kiện, khiến cho việc xin vào thường trú nhân của những người có nghề chuyên môn, hay có tài sản, đã trở nên dễ dàng hơn.
Ông tổng trưởng di trú cũng cho biết là tính đến ngày 16 tháng 7 năm ngoái 2022, Canada đã thu nhận 10 ngàn người ngoại quốc đang làm việc ở Hoa Kỳ với thông hành H-1B: những người này vì 1 lý do nào đó mà thông hành làm việc ở Mỹ không được gia hạn, đã xin qua Canada.