Một địa điểm chích ngừa phải đóng vì những kẻ chống đối bị quấy rối

Trong số hàng chục ngàn người dân A-phú-hãn phải bỏ nước ra đi để xin tị nạn tại Hoa Kỳ, sẽ có một số người lựa chọn hoặc được đưa đến định cư tại vùng Atlanta. Do đó, cơ quan thiện nguyện Công Giáo có tên là Catholic Charities đang tìm cách giúp đỡ những người dân tị nạn này trong giai đoạn bắt đầu một cuộc sống mới.

Giám đốc đặc trách dịch vụ tị nạn của Catholic Charities Atlanta là Essence Vinson cho biết là đa số những người xin tị nạn còn đang lo thủ tục ghi danh và kiểm tra lý lịch tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trước khi được chuyển sang nhiều nơi khác nhau trong nước Mỹ. Khi những người này đặt chân đến phi trường Atlanta, phần lớn họ chỉ mang theo một ít hành lý cá nhân và cũng thiếu thốn kiến thức để xoay xở trong đời sống mới.

Do đó, tổ chức thiện nguyện sẽ tìm cách giúp đỡ họ bằng cách tìm thuê mướn những căn chúng cư, gửi tặng một số ít phẩm vật cần thiết như quần áo, đồ gia dụng trong nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Các em nhỏ sẽ được giúp đỡ các thủ tục ghi danh tại trường học, trong khi những người lớn sẽ được hướng dẫn về Anh-văn và văn hóa mới cũng như giúp tìm việc làm.

Tất cả những người được giúp đỡ bởi hội Catholic Charities Atlanta đều là những người đã từng giúp đỡ cho quân đội Hoa Kỳ trước đây. Một số họ có thể là những thông dịch viên hoặc những người cộng sự, hướng dẫn cho những chiến dịch đặc biệt nào đó. Họ đều được cấp phát Chiếu khán Di dân Đặc biệt (SIV) theo một chương trình được thiết lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh vì họ có thể bị nguy hiểm nếu như bị kẹt lại ở A-phú-hãn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More