Một máy trợ thở mới sáng chế sẽ giúp bệnh nhân không phải vào phòng cấp cứu đặc biệt.

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 31 tháng 3, các chuyên gia của công ty làm xe hơi Mercedes phối hợp cùng các sinh viên trường kỹ sư University College London, sáng chế ra một máy trợ thở mới, gọi là “continuous positive airway pressure (CPAP”. Loại máy trợ thở mới này đẩy khí oxygen vào khẩu trang và từ đó vào phổi của bệnh nhân.
Trên 100 cái máy trợ thở mới CPAP đang được thử nghiệm ở các bệnh viện trong thành phố London.
Với máy trợ thở mới, bệnh nhân không cần bị đánh thuốc mê và cũng không cần được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt: những hy vọng ngăn được trận đại dịch COVID-19.