Một nghị sĩ bị nhiễm coronavirus

Sau khi một nghị sĩ tiểu bang được xét nghiệm là dương tính với coronavirus, tất cả các vị dân biểu và nghị sĩ tại Quốc hội Georgia đều được yêu cầu là hãy tự cách ly ở nhà trong vài tuần lễ.

Sự kiện này xảy ra sau khi ông Brandon Beach, nghị sĩ Cộng Hoà đại diện tại Alpharetta, đã đi xét nghiệm vào thứ Bảy trước đó khi có triệu chứng ho và sốt nhẹ. Đến sáng thứ Hai, ông đến dự một phiên họp bất thường của quốc hội. Trước đó, các vị dân cử đã tự động đình chỉ hoạt động của quốc hội, nhưng Thống đốc Kemp đã ra lệnh cho họ trở lại dự một phiên họp ngắn để biểu quyết về việc có nên chuyển giao một số quyền hành đặc biệt cho Thống đốc trong tình trạng khẩn trương vì đại dịch hiện nay.

Nhưng kết quả cuộc xét nghiệm chỉ được thông báo cho ông Beach vào ngày thứ Tư sau đó, và thông tin này đã khiến cho hai lãnh tụ ở quốc hội là Phó Thống đốc Geoff Duncan và Chủ tịch Hạ Viện David Ralston đưa ra lời yêu cầu toàn thể 236 vị dân cử quốc hội cùng với hàng chục nhân viên khác làm việc tại quốc hội, hãy tự động cách ly và sống trong nhà trong vài tuần.

Một bức điện thư của phụ tá ông Duncan nói rằng thật ra nghị sĩ Beach đã có một vài triệu chứng về bệnh từ ngày 10 tháng 3. Và điều này đã gây ra sự tức giận từ nhiều vị dân cử khác về chuyện tại sao ông Beach vẫn tiếp tục đi dự các phiên họp. Trước đó, có nghị sĩ Bruce Thompson đã vào bệnh viện để được chăm sóc và không đến dự phiên họp đặc biệt.