Một người cha trẻ, mới nhìn mặt đứa con vừa sinh ra 10 ngày trước, đã chết vì nhiễm COVID-19

Bangor, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 3, một người đàn ông 27 tuổi, vừa qua đời ở thành phố Bangor, Anh quốc, vì nhiễm COVID-19.
Nạn nhân là ông Thomas Davies, 27 tuổi, mà bà vợ vừa sinh đứa con thứ nhì 10 ngày trước đó.
Theo những tin tức loan báo thì ông Davies là một người khỏe mạnh, không bệnh tật, và không hút thuốc lá.
Thật là đau thương khi ông ta nhìn thấy đứa con trai ra đời trước đó 10 ngày, đã bị COVID-19 lôi đi. Ông chết đi để lại vợ và hai đứa con thơ.
Ông chết một mình, đám tang cũng không có thân nhân nào được tham dự.