Một quận hạt tăng 400% ca nhiễm Covid do chậm tiêm vaccine

Có ít nhất hai khu học chính lớn trong vùng đô thị Atlanta loan báo sẽ áp dụng quy định buộc mọi người phải đeo mặt nạ tại nhà trường trong khóa học mùa thu sắp tới. Đó là hai học khu của DeKalb County và Clayton County, và các quyết định này có lẽ là dựa vào những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan CDC là Tổng Nha Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm tại Hoa Kỳ.
Trước đó, quy định của cơ quan CDC cho rằng những ai đã được chích ngừa đầy đủ (2 liều thuốc của Pfizer hay Moderna, hoặc một liều thuốc của Johnson & Johnson) không cần phải đeo mặt nạ bên trong các lớp học hoặc văn phòng nhà trường.
Tuy nhiên, mặt nạ vẫn phải được mang bởi tất cả các em từ 2 tuổi trở lên khi ở bên trong các tòa nhà hoặc lớp học với những ai chưa được chích ngừa đầy đủ. Việc thực hiện nghiêm túc quy định này đối với những ai chưa được chích ngừa đầy đủ là một điều rất quan trọng, nhất là khi điều kiện giữ khoảng cách xa 2 thước giữa mỗi người là điều khó được thực hiện.
Quy định buộc phải đeo mặt nạ không có nhất quán trên toàn vùng đô thị Atlanta. Tại các khu học chính của các tỉnh hạt Cobb, Fulton và Gwinnett, các giới chức nói rằng đó là quyền lựa chọn cho mỗi người trong khi khu học chính APS gồm các trường công lập ở Atlanta lại đòi hỏi phải đeo mặt nạ khi ở bên trong các tòa nhà. Các viên chức của Học khu APS nói rằng họ sẽ xem xét lại các chính sách dựa theo khuyến cáo của cơ quan CDC và sẽ thông báo cho các phụ huynh biết thêm trong những ngày sắp tới.
Tại Clayton County, các viên chức cũng cho biết là sẽ cho đặt thêm những tấm lá chắn trên các bàn học để ngăn chia khoảng cách tại các trường tiểu học để bảo đảm an toàn hơn.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More