Một thanh niên Mỹ hối hận vì không chủng ngừa covid, nhiễm vi rút và phải thay cả hai buồng phổi.

Atlanta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 7, một thanh niên 24 tuổi ở tiểu bang Georgia bị nhiễm covid và phải thay cả hai buồng phổi, hiện vẫn phải nằm trong bệnh viện, đã bày tỏ những hối hận là anh ta đã không đi chủng ngừa.
Trận đại dịch đã giết hại trên 607 ngàn người Mỹ, nhưng vẫn có rất nhiều không tin là đây là một thứ vi rút giết người.
Anh Blake Bargatze là người duy nhất trong gia đình anh không chịu chủng ngừa.
Anh ta nói với bà mẹ là anh ta muốn chờ 1 vài năm, xem là thuốc chủng có gây những biến chứng gì cho những người đi chủng ngừa.
Lúc mà anh ta muốn chủng ngừa là lúc anh được đưa vào nhà thương: quá trễ!
Anh Bargatze bị những biến chứng làm hư hại cả hai buồng phổi và hiện vẫn nằm trong bệnh viện, chờ có cơ hội được thay phổi.
Hiện tại anh này vẫn còn nằm trong khu cấp cứu của bệnh viện và phải dùng máy trợ thở.
Anh Bargatze đã phải nằm trong bệnh viện trên 3 tháng và có thể đã nhiễm covid vào tháng 4 khi anh ta đi tắm biển ở Florida.
Một quỹ GoFundMe được thiết lập cho anh Bargatze để có tiền trang trải các phí tổn bệnh viện.
Bà Mẹ của anh Bargatze cũng nói là người con trai của bà muốn mọi người trông thấy trường hợp của anh mà mau mắn đi chủng ngừa, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cho những người không chủng ngừa.