Một thanh niên Việt 20 tuổi, vừa được bầu vào chức ủy viên thành phố Garden City.

Garden City, Kansas: Một thanh niên Việt,đã được bầu vào chức ủy viên (city commission) của thành phố Garden City, tiểu bang Kansas theo như những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 11.
Anh Tom Nguyễn năm nay 20 tuổi, đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất, trong số 5 ứng cử viên, tranh 3 ghế ủyviên của thành phố Garden City.
Anh Tom Nguyễn cho biết là anh muốn ra ứng cử nghị viên, sau khi bố mẹ anh ta là những di dân từ Việt Nam, vừa vào được quốc tịch Mỹ vào tháng 3 năm nay 2023.
Sau khi biết tin đã đắc cử chức ủy viên, anh Nguyễn nói là “trái tim tôi tràn ngập tất cả tình yêu thương mà cộng đồng đã dành cho tôi. Chiến thắng của tôi đã giúp thế hệ trẻ thấy được tiếng nói trẻ của họ quan trọng và vô giá như thế nào.”
Anh Tom Nguyễn hiện là giám đốc truyền thông của Nhà thờ St. Mary ở Garden City và dẫn dắt giới trẻ trong khu vực trong các hoạt động phục vụ cộng đồng dựa trên đức tin.
Anh Tom Nguyễn cũng cho biết mục tiêu cuối cùng của anh là trở thành bác sĩ nhi khoa ở Garden City. Với tư cách là ủy viên,anh Tom Nguyễn cho biết anh sẽ tập trung vào việc làm giảm chi phí sinh hoạt ở Garden City và tiếp tục quảng bá thành phố này như một trung tâm du lịch đa dạng ở phía tây nam tiểu bang Kansas.
Ông Tiếng Nguyễn, thân phụ cũa ủy viên Tom Nguyễn nói qua thông dịch viên, là ông ta rất tự hào về sự thành công của con trai ông, và ông không biết phải làm gì để đáp lại sự hảo tâm của Hoa Kỳ, quốc gia đang cưu mang gia đình ông, và ông đã khuyến khích con trai ông ra làm việc đáp ơn đó.
Ủy viên Tom Nguyễn nói là anh ra ứng cử chức ủy viên trong khi đang lo săn sóc cho ông bố, vừa bị đột quỵ vào tháng giêng, khi anh Tom Nguyễn đang học ở trường cao đẳng ở tiểu bang Massachusetts.
Anh đã quay về thành phố Garden City sau khi ông bố được ra khỏi nhà thương.