Một tiệm tạp hóa cao kỹ , bán hàng mà không có nhân viên

Seattle, Washington: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, công ty cao kỹ Amazon đã mở cửa một tiệm tạp hóa mà hoàn toàn không có một nhân viên phục vụ .
Những khách hàng phần lớn là những người trẻ, trước khi vào tiệm, đã scan máy điện thoại di động các ứng dụng của công ty Amazon.
Những khách hàng sau khi scan xong, sẽ vào tiệm lấy xe đẩy, chất hàng hóa lên xe và đem ra ngoài.
Hệ thống kiểm soát điện toán của tiệm tạp hóa sẽ ghi nhận những món hàng mà người khách hàng này lấy, tính tiền và chuyển vào trương mục của công ty Amazon mà người khách hàng này có: công ty Amazon sẽ lấy tiền từ trương mục cho những món hàng mà người khách này mua.