Một triệu người biểu tình đòi hủy bỏ Brexit

London: Trong hôm thứ bảy ngày 23 tháng 3, khoảng 1 triệu người Anh đã xuống đường biểu tình ở thành phố London, để phản đối việc chính quyền Anh ly khai khỏi liên hiệp Âu Châu.
Những người biểu tình đòi hủy bỏ dự thảo Brexit, dự thảo muốn tách rời nước Anh khỏi Liên Hiệp Âu Châu đã tụ tập ở công viên Hyde trong thành phố London vào lúc 12 giờ trưa hôm thứ bảy.
Cuộc biểu tình này có tên là “for the People’s vote” đã diễn ra sau khi có một bản kiến nghị với 4.5 triệu chữ ký của cư dân nước Anh, yêu cầu chính quyền xứ này hủy bỏ Brexit: hủy bỏ quyết định tách rời nước Anh khỏi liên hiệp Âu Châu.
Những người biểu tình yêu cầu chính quyền nước Anh cho tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc tách rời.
Tuy việc tách rời nước Anh ra khỏi liên hiệp Âu Châu chưa được thực hiện, nhưng đã gây những hậu quả là làm cho nền kinh tế nước Anh suy thoái, các ngân hàng lớn thế giới có trụ sở ở nước Anh đã cắt giảm nhân viên và chuẩn bị di chuyển trụ sở các ngân hàng này đang ở thành phố Luân Đôn, sang một thành phố khác ở Âu Châu.