Một vé số Lotto Max trúng 70 triệu dollars, hết hạn được lãnh tiền.

Toronto: Theo những tin tức loan báo từ cơ quan đặc trách về xổ số tỉnh bang Ontario, thì một vé số trúng lô độc đắc 70 triệu dollars, mà ngày xổ số diễn ra gần 1 năm qua, vẫn chưa có người ra lãnh nhận.
Theo luật thì vé số trúng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm và quá thời gian đó, thì số tiền trúng số sẽ được gửi trả lại cho cơ quan xổ số.
Người mua vé số trúng 70 triệu dollars, chỉ còn thời hạn đến 10 giờ đêm ngày thứ tư 28 tháng 6 để lãnh tiền.
Theo ông Tony Bitoni, phát ngôn viên của cơ quan xổ số tỉnh bang Ontario thì nếu đến 10 giờ đêm 30 thứ tư mà không có người ra lãnh giải, thì đây là một vé số lớn nhất từ trước đến nay, mà người trúng đã không ra nhận tiền trúng số.
Cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì có thể người mua vé đã làm mất hay quên không dò số và cũng chẳng buồn tìm kiếm lại.
Có đến 1,800 người đã đến sở xổ số nói là vé số trúng 70 triệu dollars là vé của họ, và trong số này có 800 người nói là họ làm mất vé.
Tuy nhiên cơ quan xổ số có những câu hỏi kiểm chứng và thấy là lời khai của 1,800 người này đều không đúng.