Mùa khai thuế 2023: tín dụng thuế cho người tàn tật, có thể chuyển cho thân nhân

Ottawa:Mùa khai thuế năm nay đã về và những cư dân Canada đi làm,sẽ phải nộp bản khai thuế lợi tức của năm ngoái 2022, mà hạn chót là ngày 1 tháng 5 năm nay.
Một trong tín dụng thuế có thể chuyển giao được, nhưng ít người biết là tín dụng giảm thuế cho những người tàn tật, Disability Tax Credit (DTC).
Chính quyền liên bang cho những người khuyết tật, tín dụng thuế tàn tật DTC, và đồng thời người khuyết tật có thể chuyển giao tín dụng thuế này cho người khác và ai sẽ có thể nhận sự chuyển giao này?
Một người muốn nhận được tín dụng thuế tàn tật, cần có sự chấp thuận bằng giấy tờ từ các giới chức thẩm quyền về y tế như là bác sĩ gia đình.
Những trường hợp được xem như là người tàn tật bao gồm những khiếm khuyết như là phả ngồi xe lăn, bị bệnh tâm thần, phải có người cho ăn, mặc quần áo, không nói được, bị mù, bị điếc tai…
Ngay cả những bác sĩ đo kính, chuyên gia vật lý trị liệu, những chuyên gia tâm lý học, cũng có quyền ký xác nhận một người ở trong tình trạng khuyết tật.
Những bác sĩ gia đình sẽ phải điền và ký tên vào phần B của mẫu đơn T2201, trong hồ sơ xin tín dụng của người khuyết tật, và có thể điền đơn qua mạng internet.
Nếu người khuyết tật không cần đến tín dụng giảm thuế này, thì người này có thể chuyển giao 1 phần hay toàn phần số tín dụng cho những người thân trong gia đình, những người có công chăm sóc cho người này, cũng như người hôn phối cũng có quyền xin chuyển giao tín dụng giảm thuế cho người tàn tật này.
Nếu khi xin các chuyên gia y tế xác nhận là người tàn tật và phải trả lệ phí cho các chuyên gia y tế này, thì người khuyết tật, có thể khai số tiền phải trả này và xin miễn thuế.