Mùa khai thuế lợi tức 2019: Tiền mua cần sa cũng được trừ thuế

Toronto: Theo các chuyên gia tài chánh thì có những lỗi lầm nặng nề nhất mà người ta thường vấp phải khi khai thuế lợi tức.
1- Không khai thuế: Nếu bạn nghĩ là bạn không cần khai thuế vì năm ngoái không có đi làm, thì là một điều sai lầm. Những sinh viên, người trẻ sống với bố mẹ hay những người không có việc làm, là những người thường không khai thuế lợi tức cuối năm.
Họ sẽ mất đi những tín dụng thuế và những lợi nhuận mà chính quyền cung cấp cho tất cả mọi cư dân, không kể về số lợi tức kiếm được.
Những tín dụng thuế này như Canada child benefit, the universal child care benefit, the GST/HST credit…
Người ta cho dù không có lợi tức cũng có thể xin khai miễn trừ những chi phí y khoa, chi phí học vấn, chi phí gửi con..

2.Quên không khai chi phí y khoa:
Những chi phí này bao gồm tiền khám mắt, chi phí chữa răng, tiền mua dụng cụ y khoa và tiền chi phí di chuyển đến nơi chữa bệnh.
Bắt đầu từ năm nay, tiền mua cần sa chữa bệnh cũng được khai miễn thuế, nếu bạn có toa bác sĩ cho mua cần sa.
Tiền tối đa được khai miễn thuế là $2,352 hay 3 phần trăm của số lợi tức bạn kiếm được trong năm ngoái: số tiền nào thấp nhất thì được khai.

3. Quên không khai lợi tức mà bạn kiếm được trong những công việc làm thêm.
Tất cả các T4 mà chủ nhân các công ty gửi về cho bạn, họ cũng gửi một bản về cho sở thuế, cho nên bạn sẽ không trốn được: sở thuế sẽ khám phá ra và bạn sẽ bị phạt.
4. Quên không khai lợi tức kiếm được từ các cách đầu tư
Lợi tức sinh ra từ những cách đầu tư như tiền lời từ các trương mục ngân hàng, tiền lời từ các cách đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, địa ốc .. đều phải khai.
5. Phải chờ cho đủ các T4 gửi về hãy khai thuế và đừng khai quá sớm, để mất công phải gửi đi điều chỉnh lại.