Mua thuốc Viagra thả cửa mà chỉ tốn 5 Mỹ kim một tháng

Seattle: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 1, công ty Amazon cho thiết lập một chương trình bán thuốc gốc( generic drug) cho những người có thẻ hội viên Prime ở Hoa Kỳ, với lệ phí chỉ đóng thêm $5 một tháng.
Nguyệt liễm của những người Mỹ là hội viên của nhóm Prime của công ty Amazon là $14.99 một tháng, và phải đóng niêm liễm $ $139 một năm.
Công ty Amazon thiết lập nhóm Prime ở nhiều quốc gia trên thế giới, gồm cả Canada, nhưng chỉ những hội viên Hoa Kỳ mới có thể sữ dụng chương trình cung cấp thuốc gốc này.
Những hội viên Prime đóng thêm $5 sẽ được cung cấp thuốc gốc đến tận nhà, sau khi có toa mua thuốc từ các bác sĩ gia đình, với trên 55 loại thuốc khác nhau, trị 80 chứng bệnh thông thường.
Những loại thuốc trị các bệnh thông thường được công ty Amazon cung cấp gồm cả thuốc trị bệnh cao máu, thuốc trị bệnh tiểu đường, thuốc trụ sinh amoxicillin, và thuốc sildenafil trị bệnh liệt dương.
Thuốc sildenafil là thuốc gốc của những loại thuốc trị bệnh liệt dương nổi tiếng như Viagra.
Như thế với $5 tiền lệ phí phải đóng thêm, hội viên nhóm Prime ở Hoa Kỳ có thể mua thả dàn thuốc viagra, với điều kiện là có toa bác sĩ.
Công ty Amazon hiện đang bành trướng sang lãnh vực y tế với việc thiết lập hệ thống y viện trên mạng Amazon Clinic.