Mức lãi suất căn bản ở Canada lên đến 5 phần trăm: mức cao nhất trong 22 năm qua.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 7, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, và mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 5 phần trăm: mức lãi suất căn bản cao nhất ở Canada kể từ năm 2001 cho đến nay.
Với những tiến triển của nền kinh tế Canada , các kinh tế gia đã nghĩ là mức lạm phát sẽ không sút giảm xuống mức 2 phần trăm trong những tháng sắp tới, theo như mục tiêu của ngân hàng trung ương.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia này, thì mức lãi suất căn bản có thể sẽ không gia tăng nhiều nữa, nhưng cũng sẽ không sút giảm trong năm tới 2024, như những tiên đoán.
Mức lạm phát ở Canada trong tháng 5 vừa qua đã xuống còn ở mức 3.4 phần trăm, so với mức lạm phát 8.1 phần trăm vào tháng 6 năm 2022.
Mức lạm phát có thể sẽ giảm đến mức 2 phần trăm vào cuối năm tới 2024, theo như nhận xét của nhiều chuyên gia tài chánh.
Cũng trong ngày thứ tư, các ngân hàng ở Canada đã đồng loạt cho gia tăng mức lãi suất chính (prime rate) của các ngân hàng này từ mức 6.95 phần trăm, lên 7.2 phần trăm.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ tư, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada nói là, việc gia tăng mức lãi suất căn bản lần này, không phải là lần chót, mà ngân hàng trung ương có thể cho gia tăng mức lãi suất thêm nhiều lần nữa, nếu nền kinh tế vẫn tiến triển mạnh mẽ, và khiến cho mức lạm phát không sút giảm đến mức 2 phần trăm, như những mong muốn.