Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ còn gia tăng?

Ottawa: Theo những tin tức loan báo bởi sở thống kê Canada, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 7, thì số công ăn việc làm mới có thêm trong tháng 6 vừa qua, ở Canada, đã cao gấp 3 lần những con số ước tính của các kinh tế gia.
Trong tháng 6 vừa qua, Canada có thêm 60 ngàn công ăn việc làm mới, so với con số ước tính là 20 ngàn công việc từ những nhà chuyên môn.
Phần lớn con số 60 ngàn công việc này là những việc toàn phần. Điều này cho thấy là nền kinh tế Canada vẫn phát triển mạnh mẽ.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong tháng 5 vừa qua, Canada đã mất đi 17 ngàn công ăn việc làm.
Với những sáng lạn của nền kinh tế Canada, kéo theo những nguy hiểm là mức lạm phát sẽ không giảm, và ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa trong ngày thứ tư 12 tháng 7?
Các nhà kinh tế cũng tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm và mức lãi suất căn bản sẽ duy trì ở mức 5 phần trăm cho đến cuối năm?
Tuy có trên 60 ngàn công việc mới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở Canada lại gia tăng từ mức 5.2 phần trăm lên 5.4 phần trăm: có thêm những người ra tìm công ăn việc làm sau thời gian nghỉ ở nhà vì đại dịch covid.
Tháng 6 là tháng thứ nhì liên tiếp có tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Canada.
Mức lạm phát trong tháng 5 vừa qua ở mức 3.4 phần trăm, sút giảm so với mức 8.1 phần trăm trong năm ngoái 2022.
Tuy mức lạm phát giảm, nhưng vẫn không sút giảm đến mức 2 phần trăm: mức chỉ tiêu mà các thống đốc ngân hàng trung ương mong muốn, trước khi ngừng và có thể cắt giảm mức lãi suất?