Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ lên đến mức 5 phần trăm

Ottawa:Theo tin của đài truyền hinh BNN Bloomberg vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 26 tháng 6, thì ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, trong những tháng sắp tới, trước khi ngưng không cho tăng thêm mức lãi suất này trong năm nay.
Nếu đúng theo những tiên đoán này, thì mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ lên đến mức 5 phần trăm, trước khi có những sút giảm?
Tưởng cũng nên nói thêm là bắt dầu từ đầu năm 2022, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm như hiện nay.
Mức lãi suất căn bản Canada đã gia tăng ở tốc độ nhanh nhất và cao nhất kể từ năm 2001 cho đến nay.
Mục tiêu của ngân hàng trung ương Canada là tìm cách giảm tỷ lệ lạm phát xuống còn ở mức 2 phần trăm trong những tháng sắp tới.
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là tỷ lệ lạm phát ở Canada sẽ ở mức 3 phần trăm trong năm 2024?
Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài BNN Bloomberg hôm thứ hai ngày 26 tháng 6, ông Derek Burleton, phó kinh tế gia trưởng của ngân hàng TD tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản 0.25 phần trăm vào ngày 12 tháng 7 sắp tới?
Ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở các quốc gia này như ngân hàng trung ương Mỹ, Anh, Tân Tây Lan…