Mức lãi suất nợ nhà tăng lên đến mức cao nhất từ năm 2008

Hôm 21/9, Quỹ dự trữ liên bang đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 3.25 phần trăm, mức lãi suất căn bản nhất kể từ năm 2008 cho đến nay.

Mức lãi suất căn bản gia tăng, kéo theo sự gia tăng của các mức lãi suất khác trong đó có mức lãi suất nợ nhà.

Theo những công bố hôm 23/9, mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm, lên đến 6.7 phần trăm: gia tăng gấp đôi so với mức lãi suất nợ nhà vào đầu năm nay 2022 chỉ có 3.3 phần trăm.

Giá nhà trung bình trong tháng 8 sút giảm so với những tháng trước, nhưng nếu tính nguyên năm thì giá nhà trung bình tăng 13.1 phần trăm.

Lấy thí dụ một món nợ nhà $300,000 với mức lãi suất 3.3 phần trăm vào đầu năm thì số tiền nợ và tiền lời người này phải trả hàng tháng là $1,264. Nếu món nợ mượn vào tháng 9 này thì người có nợ nhà sẽ phải trả hàng tháng $1,896, đó là chưa kể tiền thuế thổ trạch và tiền bảo hiểm nợ nhà phải trả thêm.