Mức lạm phát ở Hoa Kỳ chỉ gia tăng 0.2 phần trăm trong tháng 6

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của bộ lao động Mỹ phổ biến trong ngày thứ tư 12 tháng 7, thì mức lạm phát trong tháng 6 vừa qua ở Hoa Kỳ, chỉ gia tăng có 0.2 phần trăm, và nếu tính theo nguyên năm, thì mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã sút giảm.
Mức lạm phát ở Mỹ đã lên đến mức 9.1 phần trăm vào tháng 6 năm 2022, và đã khiến cho quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ phải liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, để ngăn cản sự gia tăng phi mã của mức lạm phát.
Ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản 10 lần từ mức 0.25 phần trăm lên đến mức 5 .25 phần trăm như hiện nay.
Việc gia tăng này đã giúp cho mức lạm phát sút giảm: sút giảm còn 4 phần trăm trong tháng 5 và xuống còn 3.1 phần trăm trong tháng 6 năm nay 2023.
Tuy nhiên chỉ tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ là làm giảm mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm, và như thế theo các chuyên gia tài chánh, thì ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm nay 2023?
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là Quỹ DựTrữ Liên Bang sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, vào cuối tháng 7 này?
Mức lạm phát ở Mỹ sút giảm trong tháng 6, nhờ vào sự sút giảm giá cả của việc mua xe cũ cũng như giá vé máy bay. Giá xăng sút giảm 26.5 phần trăm so với giá xăng vào tháng 6 năm ngoái 2022.
Những thứ dịch vụ, hàng hóa tiếp tục gia tăng trong tháng 6 vừa qua là tiền bảo hiểm xe cũng như tiền mướn nhà.
Cũng trong ngày thứ tư, tổng thống Joe Biden đã xem sự giảm sút lạm phát trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển, là một thành công của chính sách kinh tế của chính quyền “Bidenomics”