Muốn đi du lịch, người ta nên chủng ngừa covid bằng loại thuốc nào?

London, Anh quốc: Đài ABC mới có một bản tin đặc sắc về chủng ngừa covid và không phải thuốc chủng nào cũng được công nhận.
Hai ông bà bác sĩ Ifeanyu Nsofor ở Nigeria đã được chủng ngừa hoàn toàn bằng thuốc chủng Astra Zeneca, và họ tưởng là với giấy chứng nhận đã chủng ngừa, họ có thể đi du lịch đây đó nhất là qua các nước Âu Châu.
Nhưng chuyện chủng ngừa không phải dễ dàng như thế!
Hai ông bà bác sĩ này cũng như hàng ngàn những du khách khác có thể sẽ không được du lịch qua các quốc gia Âu Châu, vì hiệp hội các quốc gia Âu Châu có thể không công nhận loại thuốc chủng Astra Zeneca này vì đã được chế tạo từ cơ xưởng ở Ấn Độ?
Các giới chức y tế của hiệp hội các quốc gia Âu Châu nói là công ty Astra Zeneca đã chưa đệ trình đầy đủ, những chứng cớ cho thấy là loại thuốc Astra Zeneca này chế tạo ở Ấn Độ, đã theo đúng những tiêu chuẩn đề ra.
Chúng ta cũng biết là trong số thuốc chủng loại Astra Zeneca mà Canada nhận được trước đây, có 1.5 triệu liều được gửi từ Ấn Độ.
Số thuốc này đã nhận được từ lâu và Canada đã tiêm chủng cho những người Canadians được chủng đầu tiên.
Ngoài ra các giới chức y tế Mỹ vẫn chưa chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng Astra Zeneca và vì thế những người Canadians được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca có thể sẽ gặp khó khăn khi đi du lịch qua Hoa Kỳ hay các nước Âu Châu.
Hiện nay chính quyền các tỉnh bang Canada đã không sử dụng thuốc chủng Astra Zeneca nữa, và số thuốc chủng thặng dư loại Astra Zeneca đã được Canada chuyển cho hệ thống phân phối COVAX, phân phối thuốc chủng cho các quốc gia nghèo trên thế giới.