Muốn được thử nghiệm về dịch COVID-19?

Toronto: Theo những tin tức loan báo thì chính quyền các tỉnh bang ở Canada đã cho thiết lập những trung tâm thử nghiệm COVID-19 dành cho những người có những triệu chứng bị bệnh.
Tại nhiều vùng trong tỉnh bang Ontario và Alberta, có những nhân viên cấp cứu đến tận nhà, thử nghiệm cho những người tình nghi bị bệnh.
Nhưng phần lớn những người khác thì nếu họ có những triệu chứng nhiễm bệnh viêm phổi coronavirus thì nên điện thoại cho các trung tâm thử nghiệm, ghi tên xin thử nghiệm ở các trung tâm gần nhà.
Theo bộ y tế Canada thì những triệu chứng nghi là bị nhiễm COVID-19 là sốt, ho, khó thở, đau nhức toàn thân, sổ mũi và đau cổ, tiêu chảy.
Những người muốn thử nghiệm sẽ điện thoại cho số điện thoại tùy tỉnh bang:
Điện thoại số 811 nếu ở các tỉnh bang British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia và Prince Edward Island, Newfoundland, Yukon
Điện thoại 1-888-315-9257 nếu ở tỉnh bang Manitoba
Điện thoại 1-866-797-0000 nếu ở tỉnh bang Ontario.
Điện thoại 867-975-5772 nếu ở vùng Nunavut
Điện thoại 911 nếu ở Northwest Territories.