Nam Hàn chật vật trong việc tìm đủ giường cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19

Seoul, Nam Hàn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 4 tháng 3, chính quyền Nam Hàn đang gặp khó khăn tìm đủ giường cho 2,300 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở các bệnh viện trong thành phố Daegu.
Cũng trong hôm thứ tư, chính quyền Nam Hàn loan báo là có thêm 435 người bị nhiễm COVID-19 và nâng tổng số người bị bệnh viêm phổi 5,600 người, và có 35 người chết.
Chính quyền xứ Ý Đại Lợi cho đóng cửa các trường trung học và đại học và hủy bỏ những cuộc tranh tài thể thao, trong vòng những tuần lễ sắp tới, nhằm ngăn chận sự lan tràn của dịch COVID-19.
Chính quyền xứ Saudi Arabia cấm tất cả mọi người đến hành hương ở vùng đất thánh Mecca trong khi Ba Tư hủy bỏ các cuộc cầu nguyện các đền thờ Hồi giáo trong ngày thứ sáu.