Nền kinh tế Canada chậm bước tiến, triển vọng mức lãi suất sẽ được cắt giảm?

Ottawa: Với số công ăn việc làm mới không gia tăng nhiều trong tháng 10, cho thấy là nền kinh tế Canada đã chậm bước tiến và ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản?
Theo sở Thống Kê Canada thì trong tháng 10 vừa qua, đã có thêm 18 ngàn công ăn việc làm mới: ít hơn số mà các kinh tế gia tiên đoán , và ít hơn con số 64 ngàn công ăn việc làm gia tăng trong tháng 9.
Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 10 gia tăng lên mức 5.7 phần trăm, so với 5.5 phần trăm trong tháng 9.
Những công ăn việc làm mới gia tăng ở trong các lãnh vực xây cất, tin học và giải trí.
Tại Hoa Kỳ số công ăn việc làm mới có trong tháng 10 là 150 ngàn công việc, và con số này cũng ít hơn những ước tính, và ít hơn con số 295 ngàn công ăn việc làm mới gia tăng trong tháng 9.
Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ gia tăng từ mức 3.8 phần trăm trong tháng 9 lên 3.9 phần trăm trong tháng 10.
Các kinh tế gia cho là với số công ăn việc làm mới không có nhiều, nền kinh tế Canada có thể giảm bước và ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản?
Trong khi kinh tế gia Andrew Grantham của ngân hàng CIBC tiên đoán là tỷ lệ thất nghiệp ở Canada sẽ lên đến mức 6 phần trăm cho đến 6.5 phần trăm trong những tháng đầu năm tới 2024?
Thống đốc ngân hàng trung ương Canada, ông Tiff Macklem đã không cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong hai tháng 9 và tháng 10 vừa qua.
Theo nhận định của kinh tế gia Royce Mendes của ngân hàng Desjardins, thì ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản.
Cũng theo những tiên đoán của kinh tế gia Mendes thì mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ sút giảm từ mức 5 phần trăm như hiện nay xuống còn 2.5 phần trăm vào giữa năm tới 2024?