Nền kinh tế Mỹ có thể sẽ không suy giảm, khi có thêm hàng trăm ngàn công ăn việc làm.

New York: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 7, thì trong tháng 6 vừa qua, đã có thêm 209 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ, sút giảm so với con số 306 ngàn công ăn việc làm mới trong tháng 5 trước đó.
Tuy số công ăn việc làm có thêm trong tháng 6 giảm, nhưng cũng gần với con số mà các kinh tế gia đã ước đoán là 240 ngàn công ăn việc làm mới.
Chính vì thế có những lo ngại là Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa trong những tháng sắp tới?
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ sút giảm 0.1 phần trăm và ở mức 3.6 phần trăm trong tháng 6.
Trong khi tiền lương trung bình của công nhân gia tăng 4.4 phần trăm, cao hơn con số mà các kinh tế gia ước tính.
Phần lớn số 209 ngàn công ăn việc làm mới là việc làm tại các công sở, tiếp theo là những công việc trong ngành chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và xây cất.
Mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến mức 9.1 phần trăm trong năm ngoái 2022, và là mức lạm phát cao nhất ở Mỹ trong vòng 41 năm qua.
Chính vì thế mà ngân hàng trung ương Mỹ đã liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên đến mức 5 phần trăm như hiện nay.
Theo những tiên đoán của các kinh tế gia thì mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ có thể lên đến 5.5 phần trăm trong năm nay 2023?