Nền kỹ nghệ địa ốc “đóng băng” ở Canada vì đại dịch COVID-19

Toronto:Việc phong tỏa, tự cách ly cư dân ở Canada để ngăn ngừa sự bộc phát của đại dịch COVID-19 đã gây những khó khăn và khiến nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada nhất là ở vùng đại thủ phủ Toronto đóng băng.
Công ty địa ốc RE/MAX đã muốn tất cả các chi nhánh của công ty này ở tỉnh bang Ontario, các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương và miền Tây Canada, tạm thời ngưng các cuộc “Mở Cửa Nhà” cho khách hàng vào xem, cho đến khi đại dịch COVID-19 giảm cường độ.
Việc cắt giảm những trực tiếp giao dịch, sẽ làm giảm số người có thể mua nhà đến xem.
Những người muốn mua nhà, trong thời gian có đại dịch, có thể sẽ phải thay đổi dự tính, sẽ không mua nhà vội vã, trong khi có những nguy hiểm của việc suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19?
Tuy ngân hàng trung ương hai lần cắt giảm mức lãi suất căn bản và mức lãi suất này xuống còn 0.75 phần trăm, cũng không giúp số người mua nhà gia tăng, vì những lo âu trong thời kỳ có đại dịch.