Ngại Ngùng Giao Thiệp ( social distance) ở Anh Quốc

London, Anh: Trong khi thủ tướng Boris Johnson của nước Anh đã ra lệnh phong tỏa, và chỉ có những người làm những viện cần kíp mới được ra ngoài, nhưng dường như dân Ăng Lê vẫn phớt lờ, không coi lệnh của thủ tướng ra cái gì hết
Hính chụp cho thấy người ta chen chúc nhau đi làm trên xe bus, xe điện ở thành phố London trong sáng hôm thứ tư ngày 25 tháng 3