Ngân hàng Hoa Kỳ thứ ba bị đóng cửa

San Francisco: Theo những tin tức công bố trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 5,cục đặc trách về bảo vệ tài chánh và đổi mới (DFPI) của chính quyền tiểu bang California đã cho đóng cửa ngân hàng First Republic và bán một phần lớn tài sản của ngân hàng này cho ngân hàng JP Morgan Chase.
Đây là một ngân hàng lớn thứ ba ở tiểu bang California đã bị đóng cửa trong vòng 1 tháng qua, sau các ngân hàng Silicon Valley và ngân hàng Signature Bank.
Trong tuần lễ trước, phát ngôn viên của ngân hàng First Republic cho biết là các khách hàng đã rút tiền ra khỏi các trương mục của ngân hàng này, và số tiền lên đến trên 100 tỷ Mỹ Kim trong vòng 3 tháng đầu năm nay 2023.
Hiển nhiên là nhiều khách hàng, nhất là những khách hàng có tiền gửi trên 250 ngàn Mỹ Kim,đã lo sợ là số tiền mà họ gửi trong trương mục có thể bị mất, nếu ngân hàng First Repubilc bị đóng cửa?
Giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic xuống còn ở mức $2.30 một cổ phiếu trong ngày thứ hai 1 tháng 5, và sẽ trở thành vô giá trị nếu ngân hàng này bị đóng cửa.
Tưởng cũng nên nói thêm là giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic đã từng lên đến mức 170 Mỹ Kim một cổ phiếu trong năm ngoái 2022.
Cơ quan kiểm soát tài chánh liên bang FDIC cho biết là sẽ không có những mất mát tài chánh của những người có trương mục trong ngân hàng First Republic, cho dù số tiền ký thác cao hơn con số $250,000.
Ngân hàng First Republic có trụ sở chính ở thành phố San Francisco và có 84 chi nhánh ngân hàng ở nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ.