Ngân hàng trung ương Anh cho cắt giảm khẩn cấp mức lãi suất căn bản

London, Anh: Trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 3, ngân hàng trung ương Anh đã bất ngờ cắt giảm mức lãi suất căn bản từ 0.75 phần trăm xuống còn 0.25 phần trăm.
Việc cắt giảm và mức cắt giảm lớn đã làm nhiều chuyên gia tài chánh ngạc nhiên.
Theo lời các thống đốc ngân hàng Anh thì việc cắt giảm này nhằm ngăn cản những cú sốc vì dịch COVID-19 đang lan tràn.