Ngân hàng trung ương Canada cho cắt giảm khẩn cấp mức lãi suất căn bản

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 3, ngân hàng trung ương Canada đã cho cắt giảm mức lãi suất căn bản trong trường hợp khẩn cấp, thêm 0.50 phần trăm, giảm mức lãi suất căn bản của Canada từ 1.25 phần trăm xuống còn 0.75 phần trăm.
Tuần lễ trước đây ngân hàng trung ương Canada cũng đã cắt giảm mức lãi suất căn bản 0,50 phần trăm.
Việc cắt giảm khẩn cấp này, nhằm giúp cho các cơ sở thương mại có khả năng tiếp tục hoạt động, trong thời gian có dịch COVID-19.
Nhiều chuyên gia tài chánh còn nghĩ là mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ còn sút giảm xuống đến mức 0.25 phần trăm trong những ngày sắp tới?