Ngân hàng trung ương Canada duy trì mức lãi suất căn bản 5 phần trăm

Ottawa: Trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ tư 25 tháng 10, các thống đốc của ngân hàng trung ương Canada đã không gia tăng thêm mức lại suất căn bản: mức lãi suất căn bản của Canada vẫn ở mức 5 phần trăm.
Theo bản công bố của ngân hàng trung ương Canada thì có những dấu hiệu cho thấy là những lần gia tăng lãi suất trước đây, đã có những hậu quả cho nền kinh tế Canada, mức lạm phát không gia tăng cao như những tháng trước, giúp cho ngân hàng trung ương có thể duy trì mức lãi suất căn bản ở mức 5 phần trăm.
Trong tháng 9 vừa qua, mức gia tăng của sản lượng nội địa Canada , GDP, chỉ ở mức 0.8 phần trăm, thay vì gia tăng 1.5 phần trăm như những tiên đoán của các kinh tế gia.
Cũng theo bản tường trình thì nhìn chung các chỉ số kinh tế cho thấy là mức cung và mức cầu của nền kinh tế Canada đã gần ở mức cân bằng.
Cũng theo bản công bố thì các thống đốc ngân hàng trung ương tiên đoán là mức gia tăng kinh tế của Canada trong năm 2023 sẽ chỉ ở mức 1.3 phần trăm, thay vì 1.8 phần trăm như những tiên đoán trước đây.
Tuy nhiên các thống đốc ngân hàng trung ương Canada cũng tiên đoán là mức lạm phát sẽ duy trì ở mức 3 phần trăm trong năm 2024, không đạt được chỉ tiêu là 2 phần trăm như những mong muốn của ngân hàng trung ương Canada.
Chính vì thế theo những tiên đoán của nhiều kinh tế gia thì mức lãi suất căn bản sẽ tiếp tục ở mức 5 phần trăm, kéo theo những duy trì của các mức lãi suất nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng.
Trong bản công bố, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada lo ngại là với những cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông, có thể sẽ tiếp tục khiến cho mức lạm phát gia tăng cao trong tương lai, và như thế vẫn có thể là ngân hàng trung ương Canada sẽ phải gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong năm tới 2024?