Ngân hàng trung ương Canada giữ nguyên mức lãi suất căn bản

Ottawa: Trong cuộc họp diễn ra trong ngày thứ tư 8 tháng 3 năm nay 2023, các thống đốc của ngân hàng trung ương Canada đã giữ nguyên mức lãi suất căn bản là 4.5 phần trăm.
Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua, mà ngân hàng trung ương Canada đã không cho gia tăng mức lãi suất căn bản.
Mức lãi suất căn bản đã được gia tăng từ mức 0/25 phần trăm vào đầu năm 2022, gia tăng 8 lần và lên đến mức 4.5 phần trăm như hiện nay.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì các thống đốc ngân hàng trung ương đã không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, khi có những dấu hiệu cho thấy là mức lạm phát ở Canada đang trên đà sút giảm.
Những dữ kiện được công bố cho thấy là nền kinh tế Canada không tiến triển trong 3 tháng cuối của năm 2022, trong khi những chi tiêu của cá nhân và các công ty thương mại cũng sút giảm, vì ảnh hưởng của mức lãi suất gia tăng cao.
Đó là những dấu hiệu cho thấy là việc gia tăng mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương đã có hiệu quả.
Tuy nhiên các thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã xác quyết là nếu có những thay đổi như là mức lạm phát gia tăng trở lại, thì ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa.
Trong khi đó tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và trong cuộc điều trần trước ủy ban tài chánh thượng viện Mỹ, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Mỹ nói là mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục gia tăng, cho đến khi ngân hàng trung ương Mỹ có thể kiềm chế và đưa mức lạm phát xuống 2 phần trăm.
Nhiều chuyên gia tài chánh tiên đoán là mức lãi suất căn bản của Hoa Kỳ hiện nay ở mức 4.5% cho đến 4.75%, có thể sẽ lên đến mức 5.5% vào tháng 6 năm nay 2023?