Ngân khố nước Mỹ sắp cạn tiền!

Hoa Thịnh Đốn: Công ăn việc làm, tiền bổng lộc, tiền an sinh xã hội.. của hàng triệu người Mỹ có thể sẽ mất đi trong tháng 6 sắp đến, khi ngân khố nước Mỹ sẽ cạn tiền.
Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 5, bà Janet Yellen, bộ trưởng bộ ngân khố Hoa Kỳ lên tiếng báo động là nếu các giới chức trong chính quyền Mỹ, không đạt được một thỏa hiệp cho gia tăng số nợ dài hạn mà chính quyền liên bang có thể mượn, thì ngân khố nước Mỹ có thể cạn tiền vào đầu tháng 6 năm nay?
Khi số tiền thuế thu vào, ít hơn số tiền chi ra , chính quyền Mỹ phải mượn thêm nợ để bù đắp vào, và quốc hội Mỹ là cơ quan có quyền cho gia tăng số nợ dài hạn này, một khi số nợ dài hạn đã lên đến đỉnh ( debt ceiling).
Từ năm 1965 cho đến nay, quốc hội Hoa Kỳ đã biểu quyết và cho gia tăng mức nợ dài hạn 70 lần.
Trong năm 2022 mức nợ tối đa mà chính quyền Mỹ được mượn là 31.381 ngàn tỷ Mỹ Kim và trong năm 2022, số nợ dài hạn đã đến 31 ngàn tỷ, tức là chẳng còn bao lâu nữa, số nợ dài hạn của Mỹ sẽ đụng đến “trần nhà”.
Hiện có những bất đồng ý kiến về việc gia tăng “trần nợ nhà” giữa hạ viện Mỹ do đảng Cộng Hòa nắm giữ và tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ.
Nếu ngân khố cạn tiền, chính quyền Mỹ sẽ không có đủ tiền trả tiền lời cho những người mua công khố phiếu, không có tiền trả lương cho binh sĩ, không có tiền hưu cho những người về hưu…
Nếu chính quyền Mỹ không có tiền trả tiền lời cho những người mua công khố phiếu cũng như công trái phiếu ( treasury bonds ), và như thế là quỵt nợ và có thể phải khai phá sản..
Giá các loại công khố phiếu của Hoa Kỳ sẽ sút giảm, thị trường chứng khoán có thể sút giảm nặng và sẽ còn nhiều ngân hàng Mỹ bị đóng cửa??
Việc phải gia tăng trần nợ của quốc hội Mỹ là chuyện khẩn cấp, nhưng dường như vẫn có những cuộc chiến chính trị diễn ra giữa đãng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Cả hai bên không nhượng bộ nhau.
Chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ là dân biểu Kevin McCarthy và các dân biểu đảng Cộng Hòa đã thông qua một dự luật gia tăng số tiền nợ mà chính quyền Mỹ có quyền mượn thêm, với điều kiện là tổng thống Biden phải cho cắt giảm những chương trình trợ cấp cho những người nghèo, đã được thông qua từ khi đảng Dân Chủ còn chiếm đa số ghế ở Hạ Viện.