Nguy cơ một cuộc chiến giữa Ba Tư và Hoa Kỳ?

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng 5, Hoa Kỳ đã gửi một hàng không mẫu hạm cũng như những phi đội chiến đấu cơ đến Trung Đông, sau những dấu hiệu mà theo một viên chức cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ, là Ba Tư đang chuẩn bị tấn công vào các vị trí của quân đội Hoa Kỳ trong vùng Trung đông?
Hoa Kỳ sẽ di chuyển hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và các khu trục hạm bảo vệ, cũng như một phi đội oanh tạc cơ đến Trung đông.
Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln hiện đang tuần tiễu ở Địa Trung Hải sẽ bắt đầu quay hướng đến Arabian Sea hay Persian Gulf trong những ngày sắp tới