Nhà thờ Thái Hà yêu cầu trả lại tu viện

Các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo dân của Giáo xứ Thái Hà, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo hình ảnh các công nhân đang sửa chữa vào ngày 08/11, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Đống Đa dừng việc sửa chữa một số toà nhà vốn là cơ sở vật chất của giáo xứ này.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện kiêm Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà cho hay, trong dịp các tu sĩ đi thường huấn hàng năm từ đầu tháng 11, bệnh viện đã cho sửa cơ sở vật chất của bệnh viện mà không có sự đồng ý của giáo xứ.

Giáo xứ cử đại diện của Hội đồng Mục vụ sang yêu cầu dừng việc sửa chữa, tuy nhiên các công nhân vẫn tiếp tục thi công.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Phụ trách truyền thông của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, cho biết Bệnh viện Đống Đa đã cho xây, sửa bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà Tu viện của cơ sở tôn giáo này từ ngày 06/11. “Trước đây, từ khi Nhà nước ‘mượn’  ngôi nhà này, mỗi khi muốn sửa chữa lớn hay nhỏ, có khi là chuyện chặt cây trong khu vực, sơn sửa lại cây Thánh Giá trên nóc Tu viện, Bệnh viện Đống Đa đều cho chúng tôi biết.

Linh mục Toản cho biết Bệnh viện Đống Đa hiện nay vốn là Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội được xây dựng trong thời gian 1930-1939. Năm 1959, UBND Quận Đống Đa lấy một phần tu viện làm trường học cho dù không có sự đồng ý của linh mục và giáo dân của giáo xứ cũng như bề trên của họ.

Đến năm 1972, chính quyền tiếp tục lấy phần còn lại của tu viện để “chăm sóc y tế cho các nạn nhân của trận Điện Biên Phủ trên không.” Ngoài hai tòa nhà chính, nhà nước còn mượn một số cơ sở khác (nhà nguyện, nhà ăn…) cho các hợp tác xã sử dụng sản xuất trên diện tích hơn 6 hecta đất ban đầu của Tu viện.

Từ những năm 1990 đến nay, nhiều lần Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã gửi đơn yêu cầu Nhà nước (UBND thành phố Hà Nội) trao trả lại cơ sở của Nhà Dòng mà nhà nước đã mượn.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản cho biết hàng tuần có hàng chục ngàn lượt giáo dân đến Thái Hà sinh hoạt tôn giáo và cơ sở vật chất còn lại hiện nay của nhà thờ không thể đáp ứng các nhu cầu tối thiểu cho giáo dân đến đây.

Trong đơn kiến nghị khẩn cấp, Giáo xứ Thái Hà yêu cầu Bệnh viện Đống Đa dừng việc phá dỡ tài sản và trả lại nguyên trạng tu viện, và đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét trả lại để họ sử dụng vào mục đích tôn giáo.