Nhân viên được làm việc tại gia vì dịch COVID-19

Seattle, Washington: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng 3, nhiều đại công ty ở Hoa Kỳ, nhất là những công ty cao kỹ, đã khuyến khích nhân viên của họ làm việc tại gia, nếu công việc có thể làm ở nhà, thay vì đến sở làm, vì những lo ngại về dịch coronavirus.
Tính đến ngày thứ bảy 7 tháng 3,tại Hoa Kỳ có 437 người bị nhiễm coronavirus và trong số này có 19 người chết.
Tại tiểu bang Washington, nhiều đại công ty đã cho nhân viên làm việc tại gia và chiều hướng này sẽ còn lan sang thung lũng Silicon ở thành phố San Jose?
Trong hôm thứ sáu ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, công ty Apple cho phép nhân viên làm việc tại gia nếu muốn, công ty Microsoft mà trụ sở ở khu vực Puget Sound trong tiểu bang Washington và ở tại thành phố San Francisco đã cho phép nhân viên làm việc tại gia cho đến ngày 25 tháng 3. một số lớn trong số 4,500 nhân viên của công ty Google ở tiểu bang Washington cũng được phép làm việc tại gia.
Công ty Amazon với 50 ngàn nhân viên ở thành phố Seattle cũng cho phép nhân viên làm việc ở nhà cho đến cuối tháng 3.
Tại tiểu bang Washington có 70 người nhiễm COVID-19 và trong số này có 10 người chết