Nhiều công ty du lịch đại dương không nhận những hành khách được chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau

Toronto: Nguy cơ của những cư dân ở Canada trong tương lai, là họ có thể sẽ không được đi du lịch trên những cruise ships vì đã được chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau.
Tuy rằng ủy ban tham vấn quốc gia về chủng ngừa NACI đã khuyến cáo là chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau vẫn có kết quả tốt, nhưng nhiều công ty du lịch bằng tàu đại dương đã không công nhận.
1- Các công ty cruise ships không nhận những hành khách được tiêm chủng bằng hai loại thuốc chủng khác nhau gồm có công ty Norwegian Cruise Line,

2. Các công ty chấp nhận hành khách được chủng ngừa hỗn hợp hai loại thuốc chủng mRNA là thuốc chủng Pfizer và Moderna là công ty Princess Cruise Lines,

3. Các công ty không chấp nhận hành khách dùng hai loại thuốc Astra Zeneca và mRNA ( gồm Pfizer và Moderna ) là công ty Princess Cruise Line
4. Các công ty du lịch tàu đại dương chấp nhận cho việc dùng các loại thuốc chủng covid hỗn hợp là công ty Royal Caribbean
Chính quyền Mỹ đã cho các công ty du lịch tàu đại dương hoạt động trở lại từ tháng 6 năm nay 2021, trong khi chính quyền liên bang Canada đã chấp thuận cho các công ty du lịch tàu đại dương bắt dầu được cặp bến các hải cảng Canada vào tháng 11 năm nay.