Nhiều hãng bảo hiểm không bán bảo hiểm hủy bỏ chuyến du lịch vì coronavirus

Toronto: Trong thời gian có đại dịch COVID-19, nhiều người đã đóng tiền đặt cọc, ghi tên tham dự những chuyến du lịch nhóm, đã hủy bỏ cuộc đi vì lo sợ bị sống cách ly , vì lo sợ bị nhiễm coronavirus.
Nhiều người đã mất tiền đặt cọc khi hủy bỏ cuộc đi chơi.
Gần đây có hai công ty bán bảo hiểm đã không nhận bán bảo hiểm cho những vụ hủy bỏ cuộc du lịch vì dịch COVID-19.
Công ty bảo hiểm Manulife và TuGO của Canada cho biết là dịch COVID-19 là chuyện đang xảy ra, không phải là những chuyện người ta không biết, nên hai công ty này không bán bảo hiểm hủy bỏ cuộc du lịch vì coronavirus.
Nền kỹ nghệ du lịch nhất là du lịch trên những tảu du lịch đại dương đang ở trong tình trạng khủng hoảng, vì không có người đi.
Các chuyên gia tài chánh cũng lo ngại là có nhiều công ty du lịch sẽ phải phá sản trong những ngày sắp tới?