Những hệ quả tác động đến Georgia sau khi án lệnh Roe versus Wade bị đảo ngược

Một số sinh hoạt trong đời sống của cư dân tại Georgia sẽ thấy một số thay đổi to lớn sắp xảy ra do tác động của phán quyết mới nhất của Tối Cao Pháp Viện đã đảo ngược án lệnh Roe versus Wade vào thứ Sáu cuối tuần qua. Kể từ năm 1973 khi phán quyết Roe vs. Wade được ban hành, quyền của phụ nữ muốn lựa chọn việc phá thai được xem là một quyền tự do theo hiến định. Đến năm 1992 đã có một vụ thưa kiện khác là Casey vs. Planned Parenthood nhằm đảo ngược, nhưng Tối Cao Pháp Viện vẫn tiếp tục duy trì dù rằng với một số những ràng buộc khác.
Nhưng lần này với phán quyết đảo ngược mới được thông qua, quyền tự do lựa chọn của phụ nữ trong quyết định có duy trì hay không bào thai trong bụng mẹ giờ đây không còn được Tối Cao Pháp Viện bảo vệ nữa, theo như phán quyết mới với đa số các thẩm phán theo phe bảo thủ. Thẩm phán Samuel Alito là người chủ động trong phe đòi đảo ngược đã viết rằng các án lệnh Roe vào năm 1973 và Casey vào năm 1992 đã sai lầm và cần phải bị đảo ngược.
Cho đến lúc này, việc phá thai được xem là hợp pháp tại Georgia, nhưng phán quyết mới nhất sẽ dẫn đến những thay đổi to lớn liên quan đến một đạo luật được thông qua vào năm 2019 tại Georgia ngăn cấm việc này, với cái tên quen gọi là đạo luật ngăn cấm phá thai kể từ khi có nhịp đập trái tim trong phôi thai, thường được hiểu là vào lúc phôi thai được 6 tuần. Đạo luật này có dành ngoại lệ trong những trường hợp bào thai là kết quả của các vụ cưỡng hiếp hay loạn luân, nhưng đòi hỏi nạn nhân trước đó phải có đi khai báo với cảnh sát.
Tuy đã được ký ban hành bởi Thống đốc Kemp, nhưng sau đó một thẩm phán Tòa sơ thẩm liên bang đã ra lệnh đình chỉ đạo luật này vì cho rằng nó vi phạm vào Tu Chính Án số 14. Khi đưa lên kháng cáo ở Tòa thượng thẩm số 11 bao gồm vùng Georgia, các quan tòa tại đây không đưa ra cứu xét cho đến khi nào Tối Cao Pháp Viện quyết định về vụ này.
Do đó, bộ trưởng tư pháp Chris Carr thuộc phe Cộng Hòa tại Georgia, nói rằng ông sẽ đệ đơn yêu cầu Tòa thượng thẩm số 11 ra phán quyết đảo ngược phán quyết của Tòa Sơ Thẩm và áp dụng luật mới ngăn cấm việc phá thai khi bào thai bắt đầu lúc 6 tuần.
Tuy nhiên, nhiều vị biện lý tại Georgia cũng như tại nhiều nơi khác trên nước Mỹ nói rằng họ sẽ không áp dụng luật pháp trong những trường hợp này để trừng phạt những trường hợp liên quan đến việc lựa chọn giải pháp về sức khỏe của cá nhân.