Những người Canadians có nợ nhà lo lắng!

Toronto: Theo bản tin của đài BNN Bloomberg phổ biến trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 7, thì có nhiều người Canadians có nợ nhà, đang lo lắng về việc ngân hàng trung ương Canada tiếp tục cho tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa, trong những ngày sắp tới.
Những người Canadians có nợ nhà, và hiện nay chỉ có đủ tiền vừa vặn để trả nợ nhà, và chi tiêu hàng tháng, sẽ là những người gặp khó khăn, khi mức lãi suất gia tăng, khiến cho tiền trả nợ nhà hàng tháng sẽ tăng theo.
Trong tháng 6 vừa qua, ngân hàng trung ương Canada đã bất ngờ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm: mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 4.75 phần trăm.
Theo những tiên đoán của nhiều chuyên gia tài chánh thì trong những ngày sắp tới, ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 lần nữa , lên đến mức 5 phần trăm, trước khi tạm ngưng?
Theo ông Kambiz Kazemi, chuyên viên đầu tư trưởng của tổ chức Validus Risk management thì việc gia tăng mức lãi suất thêm nữa, sẽ gây những khó khăn cho người mua nhà.
Những ngân hàng Canada đã yêu cầu khách hàng mượn nợ nhà phải chọn 1 trong 3 cách sau:
-Phải trả thêm tiền nợ nhà hàng tháng
-Chuyển thời gian mượn nợ nhà từ 25 năm thành 40 năm.
-Chỉ trả tiền lời mà không trả tiền nợ ( như thế thời gian phải trả nợ nhà sẽ lâu hơn)
Cũng theo ông Kazemi thì cả ba cách đều không tốt cho những người mượn nợ nhà.