Những người không nhà, cắm dùi ở hai bên xa lộ 101 dẫn vào thành phố San Francisco

San Francisco: Bản tin của báo Daily Mail phổ biến hôm thứ sáu ngày 5 tháng 5 cho thấy là với giá nhà trung bình ở thành phố San Francisco lên đên1.4 triệu Mỹ Kim, hàng ngàn những người trung lưu và những người có lợi tức thấp, không có khả năng mua nhà, đã phải sống trong những nhà xe RV, những nhà kéo ( trailer), những nhà lưu động, đậu dọc theo nhiều con đường dẫn vào thành phố San Francisco này, dọc trên xa lộ 101.
Theo những videos được chiếu thì những nhà xe, những nhà kéo, những nhà lưu động đậu dọc hai bên xa lộ 101 và trên một quãng đường dài 3 cây số, mà một bên của xa lộ này là một hồ nước..
Những chiếc xe của những người không nhà, đậu bên mặt hồ, chẳng khác nào như là họ đi nghỉ mát, chứ không phải là những người sống thường trực trên các căn nhà xe này..
Số cư dân không có nhà, ở thành phố San Francisco, và nhất là ở quận Marin, đã phải sống trong những căn nhà xe, vì giá nhà trung bình trong quận Marin này là 1.4 triệu Mỹ Kim.
Đa số những người có mức lương trung bình trở xuống, không có khả năng mua nhà.
Số lương trung bình của những gia đình có nhà trong quận Marin là 131 ngàn Mỹ Kim.
Theo những thống kê thì 78 phần trăm những người không nhà, phải ngủ trong xe là những cư dân của quận Marin: họ có nhà trước đây, nhưng giá sinh hoạt ngày một đắt đỏ, khiến họ trở thành những người không nhà.
Tại miền nắng ấm California, có rất đông những người có lợi tức thấp, đã sinh sống trong những căn nhà lưu động, như những kẻ không nhà.