Những người Mỹ đã chủng ngừa covid hoàn toàn sẽ được qua Canada

Ottawa: Trong bản công bố hôm thứ hai ngày 19 tháng 7, chính quyền liên bang Canada loan báo là những người Mỹ , có quốc tịch hay thường trú nhân, đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi trong 14 ngày trước đó, có quyền qua biên giới Canada vào ngày 9 tháng 8 sắp đến.
Trong khi những người ngoại quốc khác cũng được chủng ngừa hoàn toàn, sẽ được vào Canada một tháng sau ngày 9 tháng 8.
Bản công bố cũng cho biết là Canada chỉ công nhận là có chủng ngừa, bằng 4 loại thuốc chủng mà bộ y tế Canada chuẩn y, và đó là Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và Astra Zeneca.
Như thế những người ngoại quốc như người Việt Nam muốn qua Canada du lịch hay du học, mà chủng ngừa bằng những loại thuốc chủng của Tàu hay của Nga, thì sẽ không được vào?
Vậy thì phải làm sao?
Không lẽ lại chủng ngừa thêm hai mũi nữa mà không biết có nguy hiểm hay không khi người ta chủng ngừa quá nhiều lần?