Những người Mỹ ở quận Los Angeles và ở Chicago được trợ cấp tiền hàng tháng

Chicago: Trong năm ngoái 2022, quận Los Angeles gồm cả các thành phố như Los Angeles, Santa Monoica, Bevery Hills, Long Beach, với dân số khoảng 10 triệu người, đã đề ra một chương trình cung cấp lợi tức bảo đảm cho khoảng 1 ngàn người nghèo nhất trong quận này. Những người nghèo này được chính quyền quận Los Angeles phát cho hàng tháng 1 ngàn Mỹ kim.
Trong tháng 12 năm ngoái 2022, chính quyền quận Cook gồm cả thành phố Chicago, cũng phát động một chương trình “thử nghiệm” cung cấp lợi tức bảo đảm cho 3,250 cư dân nghèo trong quận: mỗi người nghèo này được lãnh $500 một tháng.
Theo báo New York Times thì các chương trình thử nghiệm cung cấp lợi tức bảo đảm cho cư dân ở Los Angeles và Chicago có thể sẽ lan rộng sang nhiều thành phố khác ở nước Mỹ trong những tháng sắp tới?
Những chương trình tài trợ tài chánh cho những người nghèo nhất ở Hoa Kỳ.
Chương trình tài trợ những người nghèo ở thành phố Chicago sẽ kéo dài trong vòng 2 năm. Ngay sau khi những tin tức được loan báo có 176 ngàn người ở thành phố Chicago nộp đơn xin được trợ cấp.
Những người muốn nộp đơn để được tiền lợi tức bảo đảm phải là người trên 18 tuổi, và có lợi tức ít hơn $33,975 một năm, và ít hơn $69,375 một năm trong 1 gia đình có 4 người: vợ chồng và hai con.
Theo hãng thông tấn Bloomberg thì phần lớn những người nộp đơn xin lợi tức bảo đảm là những phụ nữ và là những người da đen.
Mục tiêu của việc trợ cấp lợi tức bảo đảm cho những người Mỹ là tìm cách xóa bỏ nạn nghèo đói ngày một tệ hại hơn ở Hoa Kỳ.