Những phán quyết vừa công bố của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, sẽ gây những chấn động lớn trong xã hội Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Một loạt những phán quyết mới của tối cao pháp viện Hoa Kỳ sẽ gây những ảnh hưởng lớn lao đến với người dân Mỹ.
Trong hôm thứ sáu ngày 30 tháng 6, các thẩm phán của tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để hủy bỏ tình trạng ưu đãi những sắc dân thiểu số ( affirmative action) trong việc xin vào các trường đại học, nhất là những phân khoa như y khoa.
Trong thời của những năm trước, các trường đại học Hoa Kỳ thường có những chỗ dành riêng cho các sắc dân thiểu số, những người thổ dân, trong việc thâu nhận các sinh viên vào năm thứ nhất đại học. Chính sách này gọi là affirmative action.
Với phán quyết mới của tối cao pháp viện Mỹ, các trường đại học không bắt buộc phải dành riêng một số chỗ cho các sinh viên gốc thiểu số.
Khi công bố phán quyết mới này, thẩm phán John Roberts nói là các sinh viên được đánh giá dựa vào thành tích cá nhân chứ không vì sắc tộc.
Ngoài ra tối cao pháp viện Mỹ cũng hủy bỏ dự án giảm hay hủy bỏ nợ đại học cho các sinh viên và số tiền dự trù mà chính quyền Mỹ không đòi nợ, lên đến 400 tỷ Mỹ Kim.
Với phán quyết này, 16 triệu người Mỹ từng học đại học và có mượn tiền khi theo học, sẽ phải bắt đầu trả nợ trở lại vào tháng 10 sắp tới.
Đồng thời tối cao pháp viện Mỹ cũng một quyết định lớn về quyền lợi của những người đồng tính.
Tối cao pháp viện Mỹ hiện nay có 9 thẩm phán mà 6 trong số 9 thẩm phán này, là những thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ, được bổ nhiệm vào bởi cựu tổng thống Donald Trump.
Trong một phán quyết khác và cũng với tỷ lệ 6 thẩm phán ủng hộ và 3 thẩm phán chống đối, tối cao pháp viện Mỹ đã đồng ý với bà Lorie Smith, một người làm mạng internet ở Colorado. Bà này đã làm những mạng internet cho các đám cưới, nhưng đã từ chối không cung cấp những mạng đám cưới này cho những đám cưới đồng tính.
Quyết định của tòa tối cao sẽ giúp cho nhiều công ty có quyền chọn lựa khách hàng, chứ không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người.